Activiteitencommissie

In overleg met en onder verantwoordelijkheid van de directie organiseert en helpt de AC bij binnen- en buitenschoolse activiteiten, het Sinterklaasfeest, het Kerstfeest, het paasontbijt, de projecten, de sportdag, de avondvierdaagse, creamiddag, de kijkavond, de afscheidsavond en bij nog veel meer.

De betrokkenheid van de AC bij al deze activiteiten spreekt de school erg aan.
De Activiteitencommissie (AC) bestaat uit tenminste acht en ten hoogste evenveel leden als er groepen zijn. Ieder jaar zijn er eind mei/begin juni verkiezingen. De zittingsduur in de AC is twee jaar met een uitloop naar drie jaar.
De AC organiseert ook jaarlijks de verkoop van een toepasselijk schoolartikel zoals schooltruien en –jacks.