Buitenschoolse opvang

TSO

De leerlingen blijven op school over. Onder toezicht van de leerkracht eten de kinderen een broodje. Tijdens het buitenspelen is er toezicht door een vrijwilliger en een beroepskracht van Zus en Zo.

BSO

BSO Terra, van Zus en zo ((010 522 17 88) biedt in de Hildegaert buitenschoolse opvang aan. De kinderen van de Hildegaert hebben bij een evt. wachtlijst voorrang bij deze organisatie.

Kinderen van de Hildegaertschool gaan bovendien naar opvang die geregeld wordt door Smallsteps (074-2405577), BijDeHand (010 2518076), Prokino(010 4792200) en de Kleine Jungle (010-2207721)

PEUTEROPVANG

In de school huurt Zus en Zo een ruimte voor peuteropvang. Deze peuter hebben hun eigen ruimte en buiten een heerlijk plein om te spelen.