De Medezeggenschapsraad (MR)

De Medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit 6 vrijwilligers, waarvan 3 leraren, allemaal gekozen voor 3 jaar.

We vergaderen 5 keer per jaar, samen met de schooldirecteur.
De meest recente notulen staan op Maxclass.

Wat doen we?

De Medezeggenschapsraad (MR) is bevoegd om over ALLE schoolzaken te spreken met de schoolleiding en om mee te denken, zodat er goede beslissingen worden genomen voor personeel, ouders en kinderen.
De medezeggenschapsraad heeft verschillende bevoegdheden:

  1. Adviserende bevoegdheid: zaken waarover de medezeggenschapsraad eerst advies moet geven.
    Voorbeelden: wijzingen van de grondslag van de school, onderwijskundige doelstellingen, belangrijke organisatiewijzigingen, het beleid m.b.t. voorzieningen voor de leerlingen, deelneming aan een onderwijskundig project, vakantieregeling.
  2. Instemmende bevoegdheid: zaken waarvoor instemming van de medezeggenschapsraad vereist is.
    Voorbeelden: Wijziging van het schoolregelement, verandering van onderwijskundige doelstellingen, wijzigingen van het leer- en schoolplan, het vaststellen en besteden van de ouderlijke bijdrage.
  3. Initiatief bevoegdheid: De medezeggenschapsraad draagt zelf ideeën en voorstellen aan.
    Voorbeelden: Het organiseren van thema-avonden voor ouders en het initiëren van verkeersacties.

Twee leden van de MR-Hildegaertschool vergaderen 5x per jaar met MR-leden van de 3 andere scholen die onze stichting kent (de Heijbergschool, de Emmaschool en de Goede Herderschool). In deze Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) wordt overleg gepleegd over zaken die op alle scholen spelen of die voor alle personeelsleden van belang zijn.

Hoe kom je in de MR?

Alle leden in de MR zijn gekozen door de ouders en leerkrachten. Indien nodig zijn hiervoor verkiezingen. De ouders krijgen hierover bericht en kunnen zich dus op tijd verkiesbaar stellen.

Zoek contact met ons!

Wij staan altijd open voor vragen, ideeën, initiatieven en opmerkingen van ouders.
Dat kan over van alles gaan, als het maar gerelateerd is aan school.
Spreek ons aan op het schoolplein of email ons op: MR@hildegaert.nl