Inschrijfformulier

Als u na goede verhalen over de school, een onderhoudend gesprek met de directie en/of enthousiaste verhalen van buurkinderen kiest voor onze school, kunt u het inschrijfformulier voor de Hildegaert downloaden. Wilt u een kopie van de beschikking van de belastingdienst of van het eigen paspoort van het kind meesturen voor het burgerservicenummer?

Verlof

Als uw kind op school zit, en ouder dan vijf is, mag u uw kind niet zomaar thuis houden. Daarvoor moet toestemming worden gevraagd. Dat moet schriftelijk. U kunt hier aanvraagformulier verlof het downloaden.

Schoolmelk

Als u uw kind schoolmelk wilt laten drinken, kunt u zich aanmelden via www.schoolmelk.nl. U kunt kiezen uit diverse gezonde dranken en voor verschillende momenten van de dag, pauze of overblijf.
De schoolmelk wordt, na verwerking van uw aanmelding, na een aantal weken op school bezorgd.