Vierjarigen

Als een kind vier jaar is, mag het beginnen op de Hildegaertschool.

U krijgt van school door in welke groep uw kind geplaatst is, afhankelijk van het moment dat uw kind vier wordt.

  • In augustus worden de ouders van kleuters, die van 1 oktober  tot de voorjaarsvakantie komen, bericht.
  • In december worden de ouders van kleuters, die tussen de voorjaarsvakantie tot 1 maand voor de zomervakantie komen, bericht.
  • In april worden de ouders van kleuters, die na de zomer komen tot 1 oktober van dat volgende schooljaar, bericht.

De ouders van kinderen die in het schooljaar (tot de zomervakantie) komen,  worden in het begin van het schooljaar uitgenodigd voor de Nieuwjaarsbijeenkomst.

Nog vier weken…

Vier weken voor het kind vier jaar wordt, worden de ouders van kinderen, die binnen een maand vier jaar worden, uitgenodigd om te komen wennen. Dit gebeurt echter niet in de periode Sinterklaas en Oud en Nieuw en binnen 1 maand voor laatste schooldag. Die periodes vinden we te druk voor vier jarigen om optimaal te kunnen wennen.

Het kind krijgt dan een kaart van school. De ouders ontvangen een intakeformulier met uitnodiging en een infobrief met algemene informatie over de groep, schoolmelk en schoolfruit en dergelijke.

Als het kind daadwerkelijk komt wennen, krijgen de ouders een uitnodiging om zich aan te melden op de MaxClass groep van het kind om zo op de hoogte te blijven van de groep en de school.