De spannende, eerste schooldag…

Voor uw kind vier jaar wordt, mag het tien dagdelen wennen op school. Wordt uw kind minder dan een maand voor de kerstvakantie en het einde van een schooljaar vier jaar, dan geldt dit niet. Dit heeft te maken met de drukte op school in deze periode. Uw kind start dan gewoon na de vakantie.

Snel na de eerste schooldag brengen wij de beginsituatie van uw kind in kaart via een observatielijst. We kijken dan ook naar allerlei signalen die voor onze begeleiding van uw kind van belang kunnen zijn. U kunt denken aan hoogbegaafdheid, dyslexie of motorische beperkingen.

Daarnaast vragen wij aan uzelf een vragenlijst in te vullen die u samen met de adjunct-directeur bespreekt als uw kind net begint op school.

Ongeveer zes weken na de eerste schooldag heeft u een gesprek met de leerkracht over de start van uw kind.

Hoewel de vierjarigen nog niet leerplichtig zijn, wordt verwacht dat de kinderen zoveel mogelijk op school aanwezig zijn. Uiteraard zijn heel jonge kinderen lang niet altijd in staat om meteen een hele schooldag te volgen. Deze kinderen blijven wel eens een middagje of ochtendje thuis.