Met de uitvoering van de werkwijze van stichting LeerKRACHT hebben we op de Hildegaertschool een structuur, die het (onder meer) mogelijk maakt om leerkrachten beter te betrekken bij de besluitvorming over onderwijskundige zaken. De leerlingen en het onderwijs aan hen staan bij leerKRACHT centraal. Uitgangspunt van de besluiten die we nemen en de acties die we uitvoeren, is dat deze altijd een toegevoegde waarde voor de leerling hebben.

In de school hangen op de gangen white-boarden. Deze borden zijn de Teamborden van de onder-, midden- en bovenbouw, waarop zij hun wekelijkse bordsessie houden. In veel van de klassen hangen ook Leerlingborden, bijvoorbeeld bij meester Raymond.

Ook juf Rianne in de kleutergroep werkt met een leerlingbord.

In de bordsessies met de teams komen de onderwerpen aan de orde, die elke bouw zelf centraal stelt. Deels zijn dat zaken die vanuit de groepen of de bouw opkomen. Een ander deel komt vanuit het schoolplan, waarin het bestuur, MR en team de speerpunten tot 2019 hebben vastgesteld. Ook kan het zijn dat verplichtingen vanuit het ministerie en de inspectie besproken worden.

In de teamkamer hangen voor het gehele overzicht ook borden, waaronder het Jaarbord, waarop deze onderwerpen gemonitord worden. Belangrijk ander bord in de teamkamer is het zogenaamde Stand-up bord. Elke maandag– en donderdagochtend lopen we daar de week met alle activiteiten en doelen langs. Een laatste, belangrijk bord is het Databord. Daarop staan de data als uitkomsten van enquêtes, visie-uitspraken en leerresultaten, die helpen de focus te houden op dat wat we willen zijn: een fijne school, waar  we samen op een prettige wijze de juiste dingen leren!