De Hildegaertschool heeft een zeer betrokken activiteitencommissie (AC). De AC organiseert en ondersteunt allerlei schoolactiviteiten. Denk aan sinterklaasfeest, sportdag, projecten en creamiddagen. De commissie bestaat uit minstens 8 en maximaal 17 mensen (aantal groepen op school). Als u lid wordt van de AC is dat voor 2 jaar. Ieder jaar zijn er eind mei/begin juni verkiezingen. Je kunt je jezelf opgeven via het op dat moment uitgedeelde formulier.