Extra sponsoring

Bij speciale evenementen, zoals bijvoorbeeld een lustrum, is het zoeken van sponsors een goede manier om aan extra gelden te komen. Sommige zaken, die op een andere manier niet bekostigd kunnen worden, zijn met financiƫle hulp van buiten wel te verwezenlijken. Bij sponsoring valt te denken aan advertenties in schoolkranten, hulp bij het organiseren van evenementen en het dragen van gesponsorde kleding bij bijv. de voetbalwedstrijden. Het is daarbij van belang om in de gaten te houden of de objectiviteit, de geloofwaardigheid en de onafhankelijkheid van de school niet in gevaar worden gebracht. De sponsoring moet niet in strijd zijn met de statuten van onze stichting (de SPCOHS).

Goede doelen

Enkele keren per schooljaar wordt binnen de school een collecte gehouden voor een goed doel (Kika, Jarige Job, Make-A-Wish of een ander doel). Dat goede doel wordt door een commissie binnen school uitgezocht. Het is de bedoeling dat ouders hun kind geld meegeven voor dit goede doel, dat op school door de leerkracht wordt ingezameld. Vaak worden de opbrengsten van acties of collectes na de Kerstvieringen ook ter beschikking van datzelfde goede doel gesteld.