Voor problemen die gaan over persoonlijke veiligheid en welbevinden, pesten, discriminatie en (seksuele) intimidatie heeft de school contactpersonen en een vertrouwenspersoon.

Uiteraard kunt u klachten het beste eerst met de leerkracht of de directie bespreken.

In tweede instantie kunt u bij de vertrouwenspersoon terecht. Deze gegevens treft u aan bij de namen op Maxclass.

Heeft u een klacht of is uw klacht niet goed afgehandeld, dan kunt u ook de landelijke klachtencommissie van de GCBO (Geschillencommissie Bijzonder Onderwijs) inschakelen. Uw klacht kan leiden tot een advies aan school om bepaalde zaken te verbeteren of anders aan te pakken.